Pieniądze na eksport? Dotacje dla małych i średnich

Unijne pieniądze ruszają pełną parą. Duża ich część przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zobaczymy, na co i kiedy można starać się o pieniądze.

Przez dłuższy czas kolejne rozdanie unijnych pieniędzy było tylko zapowiedzią. Wszyscy, którzy na nie liczyli, musieli uzbroić się w sporo cierpliwości. Obecna unijna perspektywa finansowa nosi nazwę 2014-20. Jednak jeszcze pod koniec ubiegłego roku ogłoszone konkursy można byli liczyć na palcach jednej ręki.

W końcu się ruszyło. Pieniądze płyną szerokim strumieniem. Województwo łódzkie z ich wydawaniem nie zwleka. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło ostatnio najnowsze dane o wykorzystaniu tych środków. Statystyka dotyczy perspektywy 2020 r. Wynika z niej, że spośród wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO 2014-20) najwięcej wydatków zatwierdzono właśnie u nas – ponad 88,1 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się RPO woj. opolskiego – 59,1 mln zł, RPO woj. mazowieckiego – 56,5 mln zł i RPO woj. podkarpackiego 54,3 mln zł.

Na pieniądze te, ale również z innych – rządowych – programów liczą przedsiębiorcy. Szczególnie ci najmniejsi. To oni stanowią 99 proc. działających w Polsce firm. I to im pomoc jest najbardziej potrzebna. Jest to zgodne z polityką UE, która sprzyja rozwojowi sektora małych firm. Wiele programów dedykowanych jest wyłącznie tym przedsiębiorstwom. W innych mikro, małe i średnie firmy dostają przy ocenie wniosków dodatkowe punkty. Przyjrzyjmy się programom, które są ogłoszone lub niebawem będą z myślą właśnie o tych firmach.

Ochrona własności przemysłowej

To program wdrażany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Mogą w nim startować wyłącznie firmy z sektora MSP. Dofinansowanie można dostać na projekty dotyczące uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w kraju lub za granicą. Chodzi m.in. o patenty, prawa ochronny na wzory użytkowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych. Pieniądze można wykorzystać również na wsparcie przygotowania komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia patentowego poprzez zakup usług doradczych.

Nabór wniosków zaczyna się 18 lipca. Będzie można je składać do 20 styczniaprzyszłego roku. Można starać się nawet o milion złotych. Minimalna wartość dotacji to 10 tys. zł. PARP przeznaczyła na realizację tego projektu około 50 mln zł. Szczegółów można dowiadywać się pod nr. tel. 22 432 89 91-93.

Go to Brand

Produkty polskich firm często nie ustępują jakością tym z zagranicy. O tym świadczy fakt, że dla wielu znanych światowych marek jesteśmy podwykonawcami. Jednak z punktu widzenia gospodarki znaczenie lepiej byłoby, gdybyśmy mieli własne globalne brandy. Wtedy marże, które można uzyskać na poszczególnych produktach, są dużo wyższe.

Dlatego są programy wspierające budowanie pozycji polskich marek na rynkach międzynarodowych. Jednym z nich jest prowadzony przez PARP projekt „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Skierowany wyłącznie do firm sektora MSP ma im pomóc w odnalezieniu się na zagranicznych rynkach. A wsparcie jest znaczące. Mikroprzedsiębiorstwa spoza województwa mazowieckiego mogą liczyć nawet na 85 proc. dofinansowania kosztów. Współczynnik ten dla mazowieckiego wynosi 80 proc. Mali przedsiębiorcy dostaną 75 proc., a średni 60 proc.

Pieniądze są m.in. na udział w imprezach targowych. Można z nich finansować koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego, koszty usług doradczych, szkolenia, podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach czy misjach gospodarczych. Finansować można też koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów, rezerwacji miejsca wystawowego, reklamy w mediach targowych, udziału w seminariach, kongresach i konferencjach.

Wnioski można składać od dziś do 5 sierpnia. PARP przeznaczyła na ten cel 100 mln zł. Szczegóły pod nr. tel. 22 432 89 91-93.

Bony na innowacje

„Bony na innowacje dla MSP” to kolejny program PARP skierowany do tego sektora. Chodzi w nim o to, by polskie firmy zaczęły współpracować z ośrodkami naukowymi. O ile w przypadku dużych firm nie ma z tym problemu, o tyle mniejsze wcale się nie kwapią do robienia wspólnych projektów na przykład z uczelniami. A tymczasem to tam powstają innowacyjne rozwiązania. Polska nauka dysponuje coraz lepszą aparaturą badawczą i aż szkoda ją wykorzystywać do rozwiązywania czysto teoretycznych problemów.

Dlatego w programie „Bony na innowacje” premiowana jest współpraca z ośrodkiem badawczym. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Dostać można nawet 400 tys. zł. Mali i mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na 80 proc. dofinansowania, średni na 70 proc. PARP przeznaczyła na ten cel ponad 60 mln zł. Nabór wniosków prowadzony będzie do końca stycznia przyszłego roku. Szczegóły pod nr. tel. 22 432 89 91-93.

Szybka ścieżka

„Szybka ścieżka” to wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych przedsiębiorstw. Chodzi o to, żeby nasze firmy stały się bardziej konkurencyjne dzięki prowadzonym przez siebie badaniom. Program prowadzony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

„Szybka ścieżka” to kolejna oferta wyłącznie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się o dofinansowanie prac rozwojowych nad technologiami i produktami. Minimalna wartość projektu to 2 mln zł. Nabór prowadzony jest do 29 lipca. Pytania można kierować na adres: konkurs1.1.1@ncbr.gov.pl

Michał Frąk – gazeta.pl
Źródło: http://wyborcza.biz/akcjespecjalne/1,151526,20309221,pieniadze-na-eksport-dotacje-dla-malych-i-srednich.html#BoxBizLink