O nas

Kreatywność.

Mimo, iż doskonale znamy specyfikę projektów unijnych staramy się nie iść utartymi ścieżkami

Pomysł.

Każdy Klient i jego projekt jest inny, dlatego nie stosujemy szablonowych i 'pudełkowych' rozwiązań

Realizacja.

Wiemy, jak ważny jest odpowiedni 'timing' projektu - szczególnie w przypadku projektów dofinansowanych, gdzie nie można pozwolić sobie na jakiekolwiek spóźnienie

Twoi eksperci w promocji projektów dofinansowanych

Działaniami promocyjnymi i informacyjnymi projektów współfinansowanych ze środków UE zajmujemy się już ponad 5 lat.

Przez ten okres zebraliśmy zgraną grupę specjalistów oraz dostawców, których produkcje spełniają wymogi stawiane przez instytucje finansujące oraz samą Unię Europejską. Wiemy, jakie działania są akceptowane przez PARP i w jakim rozkładzie procentowym. Mamy wypracowane wzory dokumentów, umów, wniosków o zmiany, które nie budziły zastrzeżeń RIF oraz PARP. Wiemy, jakie materiały i dokumentację należy przygotować, aby rozliczyć Projekt od strony promocyjnej.

PromoExperts to agencja marketingu zintegrowanego – na codzień współpracujemy z klientami, którzy nie posiadają własnych działów marketingu zapewniając im pełne wsparcie w zakresie ich strategii lub pojedynczych projektów.

Marka PromoExperts należy do nowyPOZIOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000524149, kapitał zakładowy: 55.000 zł, NIP: 7010439876, REGON: 147433239

np